Nykypäivänä teknologia kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, joten myös tuotteiden on kehityttävä. Yhä useammin luotetaan teknologiaan kun lähdetään suunnittelemaan uusia tuotteita sekä innovaatioita. Yritysen on jatkuvasti kyettävä uudistumaan ja tuottamaan uudenlaisia tuotteita kuluttajille, jotta he pysyisivät teknologian kehityksen mukana. Olemme koonneet sivustollemme eri aiheita koskien teknologian kehittymistä sekä sen vaikutusta yhteiskuntaan Suomessa.

Teknologia on yleisnimitys jonkun tietyn alan tekniikoille. Teknologiaa rahoitetaan joko yksityisesti tai julkisesti. Sen yleisimpiä rahoittajia ja kehittäjiä ovat erilaiset yksityiset sekä valtiolliset organisaatioit kuten yliopistot, tutkimuslaitokset sekä eri teknologiayritykset.

Suurimpia ja näkyvimpiä osa-alueita teknologiassa ovat jatkuvasti muuttuvat kodinkoneet ja muut laitteet. Teknologia näkyy laitteissa yhä selvemmin ja kodinkoneiden on muututtava ja kehityttävä jatkuvasti. Älypuhelimet ovat jo suurimman osan kansalaisten käytössä ja nyky-yhteiskunta siirtyy jatkuvasti käyttämään tekoälyä yhä enemmän. Älykodinkoneet ovat yleistymässä kotitalouksissa ja ne ovatkin olleet selvästi nouseva trendi kotitalouksissa Suomessa.

Teknologian kehityksen vaikuttaminen

Internetin aikakaudella ja teknologian kehittyessä myös palveluiden saaminen on tehty yhä helpommaksi. Muun muassa pankki- tai lääkäripalvelut on tehty mahdolliseksi suorittaa esimerkiksi älylaitteen avulla. Nettikasinot ovat suosittu tapa viettää aikaa ja pelata uhkapelejä. Lähes millä tahansa älylaitteella on mahdollista pelata nettikasinoiden pelejä. Suurin osa nettikasinoiden peleistä on optimoituja toimimaan mobiilissa, joten niitä voidaan pelata lähes missä ja milloin vain.

Suomi muuttuvassa teknologiassa

Suomi on kärkimaita teknologiassa ja tekonologiateollisuus onkin Suomen tärkein vientiala. Alan yritykset pyrkivät toimimaan kansainvälisesti. Nämä yritykset ovat tärkeä osa Suomen hyvinkvoinnin kannalta, sillä ne tuovat suuren osat tuloista Suomeen. Nämä varat ylläpitävät hyvinvointiyhteiskuntaa. Teknologiateollisuus jakaantuu Suomessa viidelle päätoimialalle: Kone- & metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus, tietotekniikka-ala, metallien jalostus sekä sunnittelu & konsultointi.

Suomalaisia teknologiayrityksiä löytyy edustettuna reilusti kaikilta päätoimialoilta. Kone- & metalliteollisuuden osuus koko teknologiateollisuudesta on noin 40%. Sen alaisuuteen kuuluvat koneet, kulkuneuvot sekä metallituotteet. Alan liikevaihto oli vuonna 2017 30 miljardia euroa. Elektroniikka- & sähköteollisuus toimialaan kuuluvat terveystekonologian lisäkisi tietoliikennelaitteet sekä sähkökoneet. Alan liikevaihto oli vuonna 2017 14,7 miljardia euroa ja se on noin 20% koko teknologiateollisuudesta. Tietotekniikka-ala on noin 17% koko teknologiateollisuudesta. Sen alaisuuteen kuuluvat ohjelmistot sekä tietotekniikkapalvelut. Alan liikevaihto oli vuonna 2017 noin 12,4 miljardia euroa. Metallien jalostus on toimiala, joka vastaa terästuotteista, värimetallista, valuista sekä metallimalmikaivoksista. Sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 10,9 miljardia euroa ja se on noin 15% koko teknologiateollisuudesta. Suunnitelun ja konsultointiin kuuluvat teollisuuden, yhteiskunnan sekä rakentamisen asiantuntijapalvelut. Sen osuus koko teknologiateollisuudesta on pienin, noin 8%. Liikevaihtoa alalla oli vuonna 2017 noin 6,2 miljardia euroa.

Jotta Suomi pysyisi jatkossakin teknologian kärkimaina, on osaamiseen panostettava. Kyky innovaatoihin sekä ketteryys alalla tekevät Suomesta kilpailukykyisen maailmalla. Teknologiateollisuus rekrytoi jatkuvasti uusia osaajia, joten tärkeää on yhteistyö oppilaitosten ja yritysten välillä. Tiivis yhteityö mahdollistaa sen että alalle saadaan mahdollisimman paljon osaajia sekä että valmistuville löytyy hyviä työpaikkoja.

Myös tärkeä seikka, miksi Suomi erottuu alalla on kestävä kehitys. Suomi panostaa teknologiateollisuuden tehokkuuteen sekä vähäpäästöisyyteen. Maamme on todellinen edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä. On tärkeää että tuotteiden ja tuotannon ympäristövaikutukset tahdotaan pitää mahdollisimman alhaisena ja asiaan halutaan panostaa jatkuvasti. Kiertotalous on pitkälle jalostettuna suomalaisessa teknologiateollisuudessa. Kierrätettävät materiaalit sekä raaka-aineet ovat tärkeääs osassa tätä yhtälöä, sillä näillä pyritään korvaamaan luonnosta saatavat uudet raaka-aineet. Ei pelkästään Suomen ollessa edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä, mutta myös maamme kehittämillä tuotteilla voidaan pienentää globaaleja päästöjä.