Suomi on kärkimaita teknologian alalla. Suomen valtteja alalla on panostaminen jatkuvaan kehitykseen sekä globaali ekoteko. Suomalaiset teknologiayritykset ovat jaoteltuna viidelle eri päätoimialalle: elektroniikka- &sähköteollisuus, kone- & metallituoteteollisuus, metallien jalostus, tietotekniikka sekä konsultointi & suunnittelu. Teknologiateollisuus on Suomen suurimpia vientituotteita kansainvälisesti. Yli 50% Suomen viennistä tulee alalta. Tässä osiossa esittelemme erilaisia suomalaisia yrityksiä teknologian aloilta.

Aidon Oy

Aidon Oy on vuonna 2004 perustettu suomalainen älykkäiden sähkönmittausratkaisujen valmistaja. Yrityksen kotipaikka on Jyväskylässä ja sillä on toimistoja sen lisäksi Vantaalla, Solnassa (Ruotsi) sekä Askerissa (Norja). Yrityksen logistiikkakeskukset löytyvät Suomesta sekä Bærumissa (Norja). Yrityksen liikevaihto buonna 2017 oli 90 miljoonaa euroa, josta liikevoittoa oli 4,2 miljoonaa euroa.Aidon Oy :ssa on henkilökuntaa noin 60 henkilö ä sekä alihankkijoiden kautta noin 100 lisää.

Aidon Oy :n tuotteet ovat sähkön etäluontejärjestelmät sekä älyverkkoratkaisut. Se oli maailman ensimmäinen yritys, joka ymmärsi liittää sähköverkon toimintaa tunnistavia antureita sähkömittareihin. Yrityksen tuottamat laitteet integroidaan tietojärjestelmiin, jossa ne rekisteröivät laitteeseen tulevaa tietoa, muun muassa pienjänniteverkon kurmituksesta. Se auttaa myös analysoimaan kerättyä dataa. Aidon Oy myy tuotteitaan etenkin pohjoismaiden sähkönjakeluyhtiöille. Mittareiden elekrtoniikka valmistetaan Latviassa, Liettuassa sekä Kiinassa, sekä niiden ohjelmistot valmistetaan Jyväskylässä.

Aidon Oy on saanut useita tunnustuksia ansioituneestaan työstään. Viimeisin tunnustus tuli vuoden 2018 syyskuussa, kun Tekniikka & Talous -lehti valitsi Aidon Oy :n Vuoden teknologiakasvajaksi. Valintaperusteina olivat muun muassa yrityksen kyky kehittää teknnologisesti edistynyt sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen laite.

Gasera Oy

Gasera Oy on vuonna 2004 Turussa perustettu yritys, jonka toimialana on mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus. Yrityksen perustivat emeritusprofessori Jyrki Kauppinen sekä hänen poikansa Ismo Kauppinen, joka on fysiikan tohtori. Yhtiö sai alkunsa Turun yliopiston spin offina.

Gasera Oy :n laitteet ovat korkean teknologian tuotoksia, joilla voidaan suojella ihmisiä sekä ympäristöä havaitsemalla haitallisia kaasuja niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Laitteita voidaan käyttää kaasujen sekä päästöjen mittaamiseen, räjähteiden paljastamiseen sekä huumetorjuntaan sekä ihmissalakuljetuksen havaitsemiseen. Gasera Oy luottaa omaan uniikkiin patentoimaansa kaasuanalyysiteknologiaan.

Vuonna 2017 Gasera Oy :n liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa.Tilikauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa ja yrityksen omavaraisuusaste on 15%. Vuonna 2017 yritys työllisti kaikkiaan 34 henkilöä. Yrityksen tavoitteena on tuoda laboratoriatasoiset kannettavat kaasunmittauslaitteet myös kuluttajamarkkinoille.

Elisa Videra

Elisa Videra on suomalainen teknoligian alan osakeyhtiö, jonka toimiala on etäneuvottelu- ja medianäyttöpalveluiden ulkoistaminen. Yrityksen kotipaikka on Oulu ja yrityksen toimitusjohtajana toimii Pasi Mäenpää. Elisa Videra (aiemmalta nimeltään pelkkä Videra) on ollut osa Elisa -konsernia vuodesta 2010 lähtien. Se toimii kuitenkin itsenäisenä tytäryhtiönä ja vastaa Elisa -konsernin visuaalisen kommunikaation ratkaisuista.

Elisa Videra toimii maailmanlaajuisesti ja tällä hetkellä se työllistää noin 150 henkilöä. Yrityksellä on kiinteät toimipaikat Suomen lisäksi Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa sekä Venäjällä.

Elisa Videran toimita jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, joita ovat medianäyttöpalvelut, etäneuvottelupalvelut sekä virtuaaliset asiakaspalveluratkaisut. Sen tuottamat palvelut sisältävät suunnittelun, asennuksen, laitteiston, yhteyden, huollon sekä tarvittavat tukipalvelut. Eisa Videra toimittaa palvelunsa siis täysin ulkoistettuna palveluna, eli niin sanotulla avaimet käteen -periaatteella. Yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia visuaalisen kommunikaation ratkaisuja sekä palvelukokonaisuuksia oman tuotekehittelynsä kautta. Elisa Videra on ensimmäinen suomalainen yritys, joka on saanut Ciscon myöntämän Cloud and Managed Services Program -sertifikaatin korkeimman tason videoneuvottelupalveluille. Yrityksen toimitusjärjestelmä on ISO9001 sekä ISO14001 sertifioituja. Yrityksen tuottamia palveluita on asennettu jo yli 14000 kappaletta yli 90 eri maassa.